freezedrymach
Kırsal Kalkınmada İmalat Sanayi Yatırımına KDV İstisnası Geldi | Freeze Dry Mach
VAT Exemption Received for Manufacturing Industry Investment in Rural Development

Kırsal kalkınmaya verilen önemden ötürü bu alana yatırım yapmak isteyenler sanayiciler KDV'den istisna tutuldu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yürütülen projelerde, imalat sanayi yatırımcılarına yüzde 50 hibe desteğine ilave olarak KDV istisnasından da yararlanma imkânı getirildi.
Kırsal kalkınma yatırımlarının cazibesini artırması beklenen düzenleme, özellikle Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma fonlarından (IPARD) yararlanamayan illerde önemli bir destek aracı olacak.

Kırsal yatırımların cazibesi artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle kırsal yatırımların cazibesi artırıldı.

Kırsal ürün yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği veriliyor

Program kapsamında, tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme gibi ekonomik yatırım projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlanırken sanayi sicil belgesi bulunan KDV mükelleflerinin imalat sanayisinde kullanacağı yeni makina ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmişti.

Yapılan değişiklikle yatırımcıların KDV istisnasından da yararlanması imkânı sağlandı.

Sanayi sicil belgesine sahip olanlar yararlanabilecektir. Düzenlemeyle KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar, proje kapsamına alacakları makina ve teçhizat teslimlerinde yüzde 50 hibe desteğine ilaveten yüzde 18 KDV istisnasından da yararlanacak.

https://www.ensonhaber.com/ekonomi/kirsal-kalkinmada-imalat-sanayi-yatirimina-kdv-istisnasi-geldi#:~:text=D%C3%BCzenlemeyle%20KKYDP%20ekonomik%20yat%C4%B1r%C4%B1m%20projeleri,18%20KDV%20istisnas%C4%B1ndan%20da%20yararlanacak.

    argenovalogo